0

Your Cart is Empty

Aspire Triton Mini Coils

Contains 5 Triton Mini coils.
  • 1.2 Ohm Kanthal Coils (15-20W)
  • Compatible with Nautilus & Mini Nautilus